Ruotsalan kyläyhdistys ry.

Kylän historiaa

Ruotsalan kylän alueella on ollut monta maanviljelystilaa jo 200 vuotta sitten.
Kaikissa maanviljelystaloissa on harjoitettu perinteisiä elinkeinoja, maanviljelystä ja karjanhoitoa.
Kun jokitörmät kävivät riittämättömäksi, laajennettiin reviiriä Mustanmaan ja Ojutjärven suuntaan. Koppalan kylä on kautta aikojen ollut nykyisellä paikalla.

Perimätieto kertoo, että Kauhavan toinen kirkko on ollut "Ruottalaasen mäellä".
Ensimmäinen vainaja on tuotu uudelle hautausmaalle vuonna 1924. Huonot tiet ovat olleet pitkään kylän riesana. Sähkö saatiin v. 1925, ensin Juusolaan, sitten Vinkkakankaalle ja muualle Ojutärven suuntaan. Rinnan perinteisen maanviljelysammatin kanssa kasvoi kylällä myös käsityöläisten ammattikunta.
Kylässä asui maalareita, muurareita, kirvesmiehiä, puukkoseppiä sekä monen muun alan ammattitaitajia. Naisten alaa oli ja on vieläkin kaikenlaiset kudonnaiset: ryijyt, matot ja muut sellaiset.

Kylissä urheiltiin, harrastettiin näytelmätoimintaa, sekä torvisoittoa sen jälkeen, kun vuonna 1908 Heikkilään rakennettiin työväenyhdistyksen toimitalo. Siihen aikaan ei ollut radiota ja televisiota, joten soitot ja näytelmätoiminta toivat viihdettä ja vaihtelua kyläläisten elämään. Samassa työväentalon yläsalissa syntyi myös urheilu- ja voimisteluseura Vesa. Syyskuussa v. 1910 oli seuran ensimmäinen urheilukilpailu.

Kyläkoulun perustaminen tuli tarpeelliseksi vuonna 1925 lasten lukumäärän kasvaessa kylällä. Rakennusvaihe kesti syksyyn 1926. Oppilaita uudessa koulussa oli tuolloin 33. Pian koulu vakiinnutti asemansa kyläyhteisössä. Sota-aika merkitsi siirtoväen tuloa Kauhavalle ja myös kyläämme.
Sodassa kaatui kaikkiaan 14 nuorukaista koulupiiristämme. Oppilasmäärä oli huipussaan 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa, erään silloisen oppilaan mukaan 127 oppilasta. Silloin voitiin hyvällä syyllä sanoa, että kylä elää. Kylässä toimi silloin kolme yksityistä kyläkauppaa ja kioski.

Sisällys

  • Kylä
  • Kylätalo
  • Historiaa